Usluge

 1. 24h medicinska skrb i njega
 2. Obiteljski liječnik
 3. Fizioterapeut
 4. Kompletna evidencija i vođnje papirologije korisnika (narudžba lijekova,kontrolni pregledi itd.)
 5. Vešeraj (pranje i peglanje odjece svih korisnika)
 6. Prehrana prilagođena zdr. stanju korisnika
 7. Pediker i frizer
 8. Dolazak svećenika
 9. Radne i zabavne aktivnosti
 10. Organiziranje izleta
 11. Adekvatan postupak sa preminulim

Kontakt